Tämä sivusto käyttää evästeitä (cookies). Käytämme evästeitä jotta voimme mahdollistaa sinulle parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen. Tietoa evästeistä.
Tulosta

Asiakaspalvelu
Ma - Pe klo 9-16
p. 09 - 8564 5111
allinone@santanderconsumer.fi

Jotain meni pieleen. Yritä myöhemmin uudelleen.

Ajankohtaista

Mukavuudenhaluinen suomalainen ei kiinnostu yhteiskäyttöautoilusta

Yhteiskäyttöautoilu on kasvava trendi suurkaupungeissa maailmalla. Mutta miksi suomalaiset valitsevat yhä mieluummin oman auton tai julkisen liikenteen yhteiskäyttöauton sijaan? 

Yli puolet suomalaisista ei halua käyttää yhteiskäyttöautoa, selviää Santander Consumer Financen teettämästä tutkimuksesta. Avoimimpia yhteiskäyttöautoille olivat kyselyn mukaan alle 25-vuotiaat, sillä 40 prosenttia ikäluokasta vastanneista kertoi olevansa valmiita käyttämään yhteiskäyttöautoa. Erityisen avoimia olivat myös korkeakoulutetut (30 %) sekä pääkaupunkiseudulla asuvat (27 %). 

Haluttomuuteen vaikuttavat monet tekijät

Santanderin tutkimukseen vastanneet kertoivat syitä sille, miksi yhteiskäyttöautoilu ei kiinnosta. Huonoon innostuneisuuteen on useita syitä, sillä autonkäyttäjiä on monenlaisia aina kaupunkilaisesta maaseutulaiseen, nuoresta vanhaan, työttömästä kolmivuorotekijään ja sinkusta suurperheelliseen. Voi olla jopa mahdotonta löytää kanssakulkijoita, jos työajat ovat hankalat ja epäsäännölliset, tai jos asuu alueella, jossa ei ole paljon muita potentiaalisia käyttäjiä. 

“Asun maaseudulla ja etäisyys lähimpään asutuskeskukseen on 8 km. Ei onnistu.”

“Joudun käyttämään paljon autoa työmatkoihin, lasten harrastuksiin yms. Eli ei olisi mahdollista jakaa autoa kenenkään kanssa. Tarvitsen sitä liian usein itse.”

“En halua aikatauluttaa omia menojani jonkun toisen menojen tai aikataulujen mukaan. Käytän autoa, kun sitä tarvitsen ja se pitää olla silloin käytössä, kun tarvitsen.”

“Oma vapaus tärkein syy auton käytössä”

jalat, auto, ikkuna

Vaikka useilla haluttomuus yhteiskäyttöautoa kohtaan selittyy pitkillä etäisyyksillä ja aikatauluttamisen hankaluudella, niin yllättävän usein syynä on myös se, että oma auto koetaan yksinkertaisesti helpommaksi ja mukavammaksi.

“Minä haluan käyttää nimenomaan omaa autoa silloin, kun itse haluan ja auton pitää olla nimenomaan vain minun käytössäni. En halua käyttää miten sattuu muiden käyttäjien kanssa samaa autoa muuten kuin siinä tapauksessa, että se tulisi huomattavasti halvemmaksi.”

“Omistan auton vain ja ainoastaan sen vuoksi, että olen vapaa liikkumaan itse silloin, kun haluan ja mennä juuri sinne niitä reittejä, mitä itse haluan – liikkumisen vapauden vuoksi. Jos auto olisi yhteiskäytössä, en olisi enää vapaa liikkumaan. En missään tapauksessa olisi valmis käyttämään yhteiskäyttöautoa. Julkiset liikennevälineet ovat tätä varten, eivät henkilöautot!”

“Tottunut liikaa omaan autoon. Oma vapaus tärkein syy auton käytössä.”

“En juuri suunnittele tekemisiäni ja haluan että auto on käytössäni aina kun tarvitsen ilman, että sovin siitä muiden kanssa.”

“Haluan olla vapaa sitoumuksista. Ja tällä ikää saa käyttää omaa autoa silloin kun haluaa. Yhteiskäyttöauto on kyllä hyvä ratkaisu tulevia sukupolvia ajatellen.”


Kuka hoitaa huollot, kuka siivoaa sotkut?

Käytännönläheisenä kansana huolta aiheuttaisi toisaalta suomalaisille myös yhteiskäyttöauton jaettu vastuu: kuka huollattaisi auton, miten maksut jakautuisivat, missä autoa säilytettäisiin tai kenellä olisi suuren kysynnän aikaan ensisijainen oikeus auton käyttöön. 

“Auton käytöstä pitäisi sopia etukäteen. Autoa ei ehkä kohdeltaisi hyvin, koska koetaan, ettei siitä olla yksin vastuussa. En siis luota ihmisten yhteisölliseen omaantuntoon.”

“Kuka siitä viime kädessä vastaisi (huollot ym.)? Jos kaikilla olisi yhtä aikaa auton tarve, niin kuka saisi auton? Missä olisi auton "tukikohta" ja millä kulkisin ensin kotoa sinne? Ja monta muuta ongelmaa.”

“Epäselvä ylläpitovastuu/auton kunto, auton saaminen käyttöön tarvittaessa epäilyttää, mahdollisuus pidempiaikaiseen käyttöön voi olla vaikeaa.”

“Ei niihin kuitenkaan saa laittaa kunnon poppivehkeitä.”


Yhteiskäyttöautoilu ei siis ainakaan vielä ole nousemassa merkittäväksi liikkumistavaksi Suomessa. Santanderin arvioiden mukaan nopeimmin siihen pääsevät sisälle todennäköisesti nuoret kaupunkilaiset, jotka eivät halua sitoutua omaan autoon ja jotka ovat hinta- ja ympäristötietoisia. 


Lue myös aikaisempi juttu aiheesta, jossa myös hieman enemmän tietoa tutkimustuloksista: Suomalaiset eivät ole valmiita yhteiskäyttöautoilulle

Oman auton juuri sinun tarpeisiin voit etsiä All in Onen uusien autojen valikoimasta.

Suomalaiset eivät ole valmiita yhteiskäyttöautoilulle

Yhteiskäyttöautoilu on kasvava trendi suurkaupungeissa maailmalla. Suomalaiset eivät kuitenkaan ole vielä valmiita yhteiskäyttöautoille, vaan valitsevat mieluummin oman auton tai julkisen liikenteen. Santanderin kyselyn mukaan joka viides suomalainen olisi valmis käyttämään yhteiskäyttöautoa. Yli puolet ei halua käyttää yhteiskäyttöautoa.

Edullisuutensa ja helppoutensa vuoksi yhteiskäyttöautoilu on noussut kilpailijaksi maailmalla paitsi takseille ja julkiselle liikenteelle, niin myös oman auton omistamiselle. Suomessa yhteiskäyttöautoihin suhtaudutaan kuitenkin yhä hyvin skeptisesti, selviää rahoitusyhtiö Santander Consumer Financen teettämästä kyselystä. Vain noin viides (21 %) kyselyyn vastanneista suomalaisista olisi valmiita käyttämään yhteiskäyttöautoa. Yli puolet (54 %) vastaajista kertovat suoraan, etteivät he halua käyttää yhteiskäyttöautoa.

Oma auto on yhä tärkein

Avoimimpia yhteiskäyttöautoille olivat kyselyn mukaan alle 25-vuotiaat: 40 prosenttia ikäluokasta vastanneista kertoi olevansa valmiita käyttämään yhteiskäyttöautoa. Erityisen avoimia olivat myös korkeakoulutetut (30 %) sekä pääkaupunkiseudulla asuvat (27 %). Naiset (24 %) olivat hieman avoimempia yhteiskäyttöautoilulle kuin miehet (17 %).

Vähiten yhteiskäyttöautoista innostuneita olivat 35–44-vuotiaat (14 %), eläkeläiset (14 %), perus-, keski- ja ammattikoulun käyneet (14 %) sekä kunnissa asuvat (13 %). Myös tulotaso vaikutti asennoitumiseen, sillä alle 30 000 euroa vuodessa tienaavista vajaa puolet (45 %) ei ollut kiinnostunut yhteiskäyttöautoilusta, mutta yli 70 000 euroa vuodessa tienaavista jopa 64 prosenttia kertoi, ettei olisi valmis käyttämään yhteiskäyttöautoa.

– Autoilu ja liikkuminen ovat murroksessa. Enemmän kuitenkin vielä puheissa kuin teoissa. Maailmalla ollaan kehityksessä Suomea edellä. Meillä oma auto koetaan yhä tärkeäksi liikkumisvälineeksi, mikä on loogista maantieteemmekin huomioiden, kertoo Santander Consumer Financen autorahoituksesta vastaava liiketoimintajohtaja Ilkka Virtanen.

Mies, auto, käsi, kello, ajaa

Mukavuudenhalu ja helppous korostuvat

Yleisimmät selitykset sille, miksi yhteiskäyttöautoilu ei kiinnosta, olivat yhteiskäyttöauton tarpeettomuus tai hankaluus, halu omistaa oma auto, työajat ja haja-asutusalueella asuminen. Vaikka useilla haluttomuus yhteiskäyttöautoa kohtaan selittyy pitkillä etäisyyksillä ja aikatauluttamisen hankaluudella, niin yllättävän usein syynä on myös se, että oma auto koetaan yksinkertaisesti helpommaksi ja mukavammaksi.

Jos oma auto jaettaisiin yhteiskäyttöautoiluun, niin se jaettaisiin mieluummin tuttujen kuin tuntemattomien kanssa. Kolmannes (34 %) suomalaisista olisi valmis jakamaan tuttujen kanssa oman autonsa, mutta vain 7 prosenttia olisi valmiita jakamaan auton tuntemattomien kanssa. Yleisimmät syyt jakamisen vastustamiselle olivat pelko auton vahingoittumisesta, vastuu ongelmatilanteissa ja auton oma päivittäinen tarve. 

Matkustaja, bussi, julkinen liikenne

Kuukausiveloitteinen auto haastaa omistamisen 

Vaikka oma auto koetaan yhä tärkeimmäksi, niin omistamisen sijaan kuitenkin yli puolet (54 %) suomalaisista olisi myös valmiita maksamaan autosta vain kiinteää kuukausimaksua. Eroavaisuutta on kuitenkin paljon siinä, kuinka paljon auton käytöstä oltaisiin valmiita maksamaan kuukaudessa. 

Miehet olisivat valmiita maksamaan 370,41 euroa kuukaudessa autosta, mutta naiset vain 153,72 euroa. Keskimäärin kuukausiveloitteisesta autosta oltaisiin valmiita maksamaan 287,79 euroa. Kuitenkin yli kolmannes naisista (38 %) ei osaa sanoa ollenkaan, kuinka paljon olisi valmis maksamaan autosta kuukaudessa. Maakunnista Uudellamaalla maksettaisiin kuukaudessa eniten (543,95 €) ja Pohjois-Savossa vähiten (144,48 €) autosta. 

Yhteiskäyttöautosta oltaisiin valmiita maksamaan keskimääräisesti paljon vähemmän kuin kuukausiveloitteisesta autosta. Miehet olisivat valmiita maksamaan yhteiskäyttöautoilusta kuukaudessa 215,88 euroa ja naiset 78,90 euroa. Keskimäärin yhteiskäyttöautosta oltaisiin valmiita maksamaan 157,40 euroa kuukaudessa. Eniten yhteiskäyttöautosta olisivat valmiita maksamaan yli 65-vuotiaat (277,04 €) ja eläkeläiset (236,49 €) sekä Uudellamaalla asuvat (335,18 €).

– Kiinteän kuukausimaksun pakettiratkaisu kiinnostaa selkeästi aiempaa enemmän. Se on jo oikeasti vaihtoehto omistamiselle. Kukin tietysti päättää itse, kuinka paljon rahaa käyttää ja millä paketilla ajaa. Vaikka autojen jakamisesta puhutaan paljon, pitää muistaa, että Suomi on pitkä ja harvaan asuttu maa. Tulevaisuuteen pitää katsoa, mutta on tärkeä tarjota tämän päivän kansalaisten arkeen toimivia ratkaisuja, sanoo Virtanen.


*TUTKIMUKSESTA:

Kyselytutkimuksen Santanderille on toteuttanut IRO Research Vapa Median toimeksiannosta. Kyselytutkimus oli osa IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimusta.
Tutustu uusiin All in One -autoihin.

Arkisto

2020 (3)
2019 (11)
2018 (14)
2017 (11)
2016 (8)

Aiheet